Bli förstahandsvalet hos dagens, samt morgondagens, medarbetare.

I dag är det fullt möjligt och ganska enkelt att kopiera en mängd modeller för hur ett team eller en organisation ska bli mer framgångsrik. Allt går att kopiera, utom en enda sak: de som driver din organisation och som är din allra viktigaste tillgång – dina medarbetare. De är faktorn med störst potential att bli er organisations unika konkurrensfördel.

Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. I denna bok får du inspiration, modeller och tips för hur du kan bli drömarbetsgivaren.

KÖP/LÄS MER

Drömarbetsgivaren är nu klar för export

Hösten 2018 släpptes den engelska versionen The Dream Employer. Boken är översatt av Aidan Isherwood från The London School of English. Den har redan sålts i länder som Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz, Tjeckien, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Danmark, Norge samt Finland.

KÖP/LÄS MER

Drömarbetsgivaren är nu klar för export

Hösten 2018 släpptes den engelska versionen The Dream Employer. Boken är översatt av Aidan Isherwood från The London School of English. Den har redan sålts i länder som Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz, Tjeckien, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Danmark, Norge samt Finland.

KÖP/LÄS MER

Vilket ledarskap kommer att krävas efter 2020

Nästa bok släpps i början av 2020 och kommer att handla om vilket ledarskap som kommer skapa bäst effekt och resultat efter 2020. Boken kommer inte att fokusera på vem du är som människa, utan fokus på vad en ledare faktiskt bör göra för att kunna leda för att andra ska kunna skapa, dvs ledarskap.

FÖRHANDSBOKA